Địa chỉ : 35/6 Kp. Chiêu Liêu, P. Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương   Email: dennyour@gmail.com  09127 66201

Tin Tức

Mẫu robot vừa có thể nhảy, vừa có thể đi bộ được kỳ vọng di chuyển dễ dàng hơn trên địa hình gồ ghề của Mặt Trăng và sao Hỏa. Mẫu robot này đang được phát triển, một ngày nào đó rất có thể được đưa lên Mặt Trăng hoặc sao Hỏa. ...
Xem tiếp...

Trong ngành công nghiệp thông minh toàn cầu vị trí dẫn đầu ở Đức, Keen nhận thức được xu hướng phát triển của quá trình công nghiệp, đề xuất cách mạng công nghiệp thứ tư - "Công nghiệp 4,0" kế hoạch chiến lược công nghệ cao để nâng cao hơn nữa sản xuất sản xuất của nó trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp Trạng thái. Các chuyên gia cho biết: "Công nghiệp 4.0" sẽ làm cho hiệu quả sản xuất công nghiệp tăng 30%. ranh giới ngành công nghiệp truyền thống sẽ biến mất, và sẽ sản xuất ra ...
Xem tiếp...

Trong ngành công nghiệp thông minh toàn cầu vị trí dẫn đầu ở Đức, Keen nhận thức được xu hướng phát triển của quá trình công nghiệp, đề xuất cách mạng công nghiệp thứ tư - "Công nghiệp 4,0" kế hoạch chiến lược công nghệ cao để nâng cao hơn nữa sản xuất sản xuất của nó trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp Trạng thái. Các chuyên gia cho biết: "Công nghiệp 4.0" sẽ làm cho hiệu quả sản xuất công nghiệp tăng 30%. ranh giới ngành công nghiệp truyền thống sẽ biến mất, và sẽ sản xuất ra ...
Xem tiếp...

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh - Industry 4.0 Summit 2018 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0”.  ...
Xem tiếp...

Trong ngành công nghiệp thông minh toàn cầu vị trí dẫn đầu ở Đức, Keen nhận thức được xu hướng phát triển của quá trình công nghiệp, đề xuất cách mạng công nghiệp thứ tư - "Công nghiệp 4,0" kế hoạch chiến lược công nghệ cao để nâng cao hơn nữa sản xuất sản xuất của nó trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp Trạng thái. Các chuyên gia cho biết: "Công nghiệp 4.0" sẽ làm cho hiệu quả sản xuất công nghiệp tăng 30%. ranh giới ngành công nghiệp truyền thống sẽ biến mất, và sẽ sản xuất ra ...
Xem tiếp...