Địa chỉ : Lô T2-4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9 , Tp.HCM   Email: dennyour@gmail.com  038 629 0668

Miếng kẹp cố định 2

Đánh giá:

Miếng kẹp cố định 2

Mã: 0701039
Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
Quy cách  A ØB ØC ØD E F G H I J Sử dụng 
0701039 JJGDK20-M5 20 5 10 5.5 20 34 20 25 5 20 Đồ kẹp nhỏ 
0701041 JJGDK26-ØM5 25 5 10 5.5 25 40 26 25 8 25 Đồ kẹp lớn

 

SD 4

Bình luận